W dniu 17 lutego 2017 roku w m. Chełmica Cukrownia gm. Fabianki nad jez. Chełmickim odbyło się szkolenie z ratownictwa wodnego na akwenach pokrytych lodem.
List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o Programie Modernizacji Służb Mundurowych.
  Napisali o nas w lutym.  
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych [...]
Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży [...]

psp

Pogoda