edit4-5 czerwca – Stażysta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym str. Justyna Rogalewska brała udział w szkoleniu w zakresie obronności państwa dla pracowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracowników samorządowych z terenu powiatu włocławskiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

6 czerwca - W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii „junior" str. Damian Boniecki zajął 6. miejsce, a w kategorii "weteran" bryg. Grzegorz Jankowski zajął 12. miejsce.

7 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym zmniejszenia ryzyka występowania pożarów składowisk odpadów.

8 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie z Komendantem Głównym PSP, która odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

9 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec i uroczystości nadania jej sztandaru.

13 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie gm. Włocławek.

13-14 czerwca – W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyły się XX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym, które obserwował p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła IV miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: ogn. Krzysztof Ciesielski, st.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, st.sekc. Bartłomiej Gontarek, sekc. Krzysztof Gontarek, st.str. Miłosz Jaroszewski, asp.sztab. Sławomir Jaszczak, st.str. Adrian Kowalski, st.sekc. Łukasz Łopiński, st.asp. Maciej Waleczko, ogn. Daniel Wojdyła. Trenerem drużyny był asp.sztab. Artur Piotrowski, a kierownikiem - st.kpt. Marcin Czerwiński.

14 czerwca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym zmniejszenia ryzyka występowania pożarów składowisk odpadów.

19 czerwca - W Boniewie odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych, których organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz Wójt Gminy Boniewo i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Boniewie.

22 czerwca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito" we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda