edit3 kwietnia – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP sekc. Adrian Górka wziął udział w odprawie szkoleniowej dotyczącej monitorowania i ewidencjonowania zdarzeń z aspektem medycznym, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

5 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brali udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w Lubrańcu.

5 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w szkoleniu nt. „Bezpieczeństwo obsługi i konserwacji sprzętu technicznego podlegającego dozorowi technicznemu", które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

6 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w naradzie z udziałem: wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak oraz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, z komendantami powiatowymi i miejskimi PSP i Policji z województwa kujawsko-pomorskiego.

6 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski i starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński reprezentowali Komendę Miejską PSP we Włocławku podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach 15. rocznicy święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa.

12 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2017 roku.

13 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski obserwował eliminacje powiatowe do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" przeprowadzone w remizie OSP Grabkowo (gm. Kowal), przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Członkami komisji byli strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku - bryg. Grzegorz Sadowski, mł.bryg. Marek Lewandowski i str. Justyna Rogalewska.

13 kwietnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

16 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera, której organizatorem było Stowarzyszenie Saperów Polskich.

17-18 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Fojutowo pow. tucholski.

19 kwietnia - Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wzięli udział w naradzie dotyczącej podziału dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

19 kwietnia - W Wąbrzeźnie odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), podczas których st.sekc. Hubert Hybiński zajął 6. miejsce, a st.str. Miłosz Ruciński - 9. miejsce. W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła II miejsce, w klasyfikacji drużynowej - III miejsce, a w tandemach: mł.ogn. Piotr Łada i st.str. Miłosz Ruciński zajęli II miejsce, zaś mł.asp. Piotr Uzarski i st.sekc. Hubert Hybiński - III miejsce.

⇐ COFNIJ

Pogoda