edit1 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

5-6 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w odprawie pionu operacyjnego, którą Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu zorganizowała w m. Sucha pow. tucholski.

6 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

7 listopada – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, podczas którego omówiono zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania powiatu w okresie zimowym 2018/2019.

10 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora AED dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

11 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w miejskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

11 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brał udział w Powiatowych Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu.

14 listopada – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Święta Szkoły, zorganizowanej przez Zespół Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

14 listopada – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wzięli udział w warsztatach doskonalących pn. „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

15 listopada – Na terenie Zakładów Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku odbyły się ćwiczenia sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Anwil S.A. we Włocławku, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

16 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

16 listopada – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbył się apel, podczas którego awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali - stopień starszy sekcyjny: sekc. Mateusz Gralak i sekc. Paweł Pacholczyk; stopień starszy strażak: str. Damian Boniecki, str. Łukasz Brudnowski, str. Michał Pasterczak, str. Justyna Rogalewska, str. Błażej Sztankowski, str. Paweł Wojciechowski, str. Konrad Wojcieszyński i str. Rafał Trojanowski.

⇐ COFNIJ

Pogoda