edit1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń oraz uroczystości nadania jej sztandaru.

1 września – We Włocławku odbyła się uroczystość związana z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

3 września - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

4 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

7 września - Na terenie JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i JRG nr 2, w którym brały udział drużyny reprezentujące zmiany służbowe w JRG nr 1 i JRG nr 2, stanowisko kierowania i Komendę Miejską PSP. W turnieju zwyciężyła drużyna zmiany 3 JRG nr 2.

8 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski obserwował zmagania podczas VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, które odbyły się w Jabłonowie Pomorskim pow. brodnicki. Reprezentująca nasz powiat męska drużyna OSP Smólnik (gm. Włocławek) zajęła VIII miejsce spośród 22 drużyn, a drużyna kobieca OSP Smólnik - VII miejsce spośród 19 drużyn.

12 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w uroczystości przekazania jednostkom OSP z terenu gminy Baruchowo sprzętu ratowniczego do udzielania pomocy poszkodowanym, zakupionego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości, która odbyła się w Kłotnie w obecności wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlau.

14 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w I półroczu 2018 roku.

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, podczas którego reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła I miejsce.

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek oraz uroczystości nadania jej sztandaru.

17 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

18 września – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 55-lecia Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN w Płocku.

24 września – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń pk. „Koordynacja 2018", które odbyły się w gm. Warlubie pow. świecki.

⇐ COFNIJ

Pogoda