edit6 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

7 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

7 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

8 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

12 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

12 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

12 stycznia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

19 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Woli gm. Brześć Kujawski.

25 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

25 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

26 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

26 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

29 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

30 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzących na emeryturę st.ogn. Marcina Lenczewskiego - ratownika specjalistę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i st.ogn. Roberta Kwapińskiego - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

⇐ COFNIJ

Pogoda