W dniach 15 i 19 czerwca 2018 roku odbył się V etap postępowania kwalifikacyjnego - rozmowa kwalifikacyjna. Wyniki przedstawiają się następująco:

Z - rozmowa zaliczona
N - rozmowa niezaliczona

Numer
identyfikacyjny
Wynik rozmowy
8 Z
9 Z
10 Z
11 Z
12 N
15 Z
18 Z
20 N
21 N
25 Z
26 Z
28 Z
30 Z
33 Z
36 Z
37 Z
40 N
41 Z
47 N
58 Z
64 Z
67 Z
75 N
79 N

Po weryfikacji punktów uzyskanych w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego nw. kandydaci (w kolejności uzyskanych punktów) otrzymają skierowanie na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej:

 1. kandydat z numerem identyfikacyjnym 26
 2. kandydat z numerem identyfikacyjnym 15
 3. kandydat z numerem identyfikacyjnym 41
 4. kandydat z numerem identyfikacyjnym   8
 5. kandydat z numerem identyfikacyjnym 11
 6. kandydat z numerem identyfikacyjnym 36
 7. kandydat z numerem identyfikacyjnym 33
 8. kandydat z numerem identyfikacyjnym   9
 9. kandydat z numerem identyfikacyjnym 25
 10. kandydat z numerem identyfikacyjnym 30
 11. kandydat z numerem identyfikacyjnym 18
 12. kandydat z numerem identyfikacyjnym 37

Rezerwa (w kolejności uzyskanych punktów):

 1. kandydat z numerem identyfikacyjnym 64
 2. kandydat z numerem identyfikacyjnym 67
 3. kandydat z numerem identyfikacyjnym 28
 4. kandydat z numerem identyfikacyjnym 10
 5. kandydat z numerem identyfikacyjnym 58

⇐ COFNIJ

Pogoda